توپ فوتبال
توپ فوتبال توپی است که برای انجام انواع مختلف بازی فوتبال از آن استفاده میشود. در انواع مختلف ورزش فوتبال از توپهای متفاوتی استفاده میشود که همگی آنها در دو طبقه توپهای کروی و توپهای تخممرغی جای میگیرند. بر اساس قانون شماره ۲ توپ بازی باید کروی شکل، پر از هوا و با محیط ۶۸ تا ۷۰ سانتیمتر، با فشار هوای ۸ تا ۱۲ پوند در اینچ مربع، وزن ۴۱۰ تا ۴۵۰ گرم و پوشیده از چرم یا مواد مناسب دیگر باشد[۱]. این نوع توپ، توپ استاندارد و یا توپ شماره ۵ نیز نامیده میشود. در مسابقات ویژه گروههای سنی و مسابقات داخل سالن از توپهای کوچکتر و سبکتری استفاده میشود. برای مثال توپ شماره ۴ توپ استاندارد برای بازی فوتسال است.
نظرات کاربران
UserName