یخ نوردی

یخنوردی یکی از شاخههای کوهنوردی است که خود آن نیز به دو بخش صعود از یخچالها و صعود از آبشارها و دیوارهای یخی تقسیم میشود. یخنوردی مانند سنگنوردی نیز درجه بندی دارد که با سخت شدن مسیر درجه آن بالاتر میرود. درجهها از WI1 در آبشارهای یخی و AI1 در مسیرهای یخچالی شروع و تا WI7 ، AI7 وجود دارد. وسایل مورد نیاز در یخنوردی: کلاه کاسکت، کرامپون، تبر یخ، پیچ یخ، طنابچه، کارابین پیچدار، کارابین ساده، صندلی، طناب، ریورسو (ابزار حمایت) است. بسته به سختی مسیر از ابزارهای دیگر نیز استفاده میشود.

نظرات کاربران
UserName