چتر بازی همراه با اسنوبرد
پرش از وسیله پرنده و یا ارتفاع ثابت بوسیله چتر را چتر بازی میگویند. چتر بازی دارای انواع مختلف است: 1- چتربازی اتوماتیک نوعی از چتربازی میباشد که در چتر آن بصورت اتوماتیک بعد از پرش چتر باز از وسیله پرنده باز شده و چتر باز نقشی در باز کردن چتر ندارد گفتنی است این نوع چتر بازی بیشتر کاربرد نظامی دارد ولی بعلت داشتن اشکالاتی، در اکثر نقاط دنیا این روش چتربازی در حال محو شدن است. 2- چتر بازی سقوط آزاد نوعی از چتر بازی است که شخص چترباز اقدام به باز کردن چتر خود مینماید این روش چتر بازی بعلت داشت کنترل بیشتر بر روی چتر - سرعت بالا - امکان پرش در سرعت بالای باد - امکان سقوط بیشتر برای چتر باز (بازکردن چتر در اختیار چتر باز است) بیشتر مورد توجه است. اسنوبرد به تختهای میگویند که به عنوان یک اسکی پهن به کار میرود. اسنوبردهای حرفهای معمولاً همراه با وسایل جانبی شام
نظرات کاربران
UserName