مجسمه ای(تندیس) ساخت میرو (miro)
خوان میرو (۱۸۹۳-۱۹۸۳) نقاش و مجسمهساز و سفالگر اسپانیایی بود. کارهای او بیشتر در سبک سوررئالیسم دانسته میشود. او با کنار گذاشتن آنچه که او هنر بورژوازی میدانست به خلق کارهایی آبستره پرداخت. مجسمهها و تابلوهای او در بسیاری از شهرها و موزههای جهان نصب شده و هواخواهان بسیاری دارد. این آثار از چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار قیمتگزاری میشود.
نظرات کاربران
UserName