قایقرانی در آلمان
قایقرانی نوعی ورزش و سرگرمی است که با انواع متفاوتی از قایق در رشتههای قایقرانی آبهای آرام، کانو پولو، راندن قایق اژدها، راندن قایق بادبانی، قایقرانی آبهای خروشان و روئینگ انجام میشود.
نظرات کاربران
UserName