موج سواری در استرالیا

موجسواری، یا سرفینگ، از ورزشهای روی آب است. در سال ۱۹۵۰ به عنوان ورزش معرفی شد و در این سال اولین تخته (بورد) سبک وزن اختراع شد. بعضی از ورزشکاران بدون تخته روی امواج شنا میکنند که مشکلتر از بقیه است. ورزشکاران استرالیایی گاهی از اسکی روی آب و یا قایق روی آب استفاده میکنند.

نظرات کاربران
UserName