موج سواری
داشتن تعادل و راحت بودن روی تخته موج سواری شرط اول یک موج سواری موفق است لذا تمرکز و تمرین لازم جهت رسیدن به این نیل بسیار مورد اهمیت است و نوآموز نباید توقع داشته باشد که در روزهای اول موج سواری به حالت ایستاده با تعادل بسیار بالا عمل نماید، چون این ورزش احتیاج به تجربهٔ زیادی دارد. ورزشکار در ابتدای تمرینات خود، می تواند با کمک پاها و گذاشتن دست بر روی آب تعادل مورد نیاز را به دست بیاورد.
نظرات کاربران
UserName