قایق‌رانی در آب‌های خروشان
قایقرانی در آبهای خروشان یک فعالیت سنگین ورزشی است که در آن از یک قایق کوچک برای پاروزنی در مسیر یک رودخانه استفاده میشود. معمولاً برای افزایش هیجان آن، این کار در مسیرهای خروشان آب انجام میشود. این فعالیت از دهه ۷۰ میلادی به صورت یک ورزش محبوبیت پیدا کرد. از جمله نکات قابل توجه در این ورزش درجه بندی رودخانه هاست .درجهها از 1 تا 6 میباشد . در درجه یک حتی کودکان اجازه ورود دارند زیرا میزان خروشانی رودخانه بسیار جزیی میباشد .در درجه 6احتمال مرگ ورزشکاران بدیل عوارض بسیار خطرناک در مسیر رودخانه می رود و فقط افراد بسیار فنی می توانند در ان قایقرانی کنند. در ایران رودخانههای زیادی وجود دارد که در آن این ورزش انجام می گیرد.
نظرات کاربران
UserName