زیردریایی
زیردریایی یک وسیلهٔ نقیله شناور است که میتواند در زیر سطح آب حرکت کند. شناوری است که همانگونه که از نامش پیداست توانایی شنا در زیر آبها را دارد. زیر دریایی برای نخستین بار در زمان جنگ داخلی آمریکا استفاده شد. در جنگهای جهانی اول و دوم بویژه جنگ جهانی دوم نبرد زیر دریاییها یکی از ویژهترین نبردهای آن جنگ شمرده میشود که از آن فیلمهای زیادی ساخته شده است. برتری زیردریایی در نبرد توان آن در مخفی شدن در اعماق آب است. این توان با خاصیت رسانایی صوتی آب و توسط سیستمهای سونار قابل خنثی شدن است. مدرنترین زیردریاییهای برای رفع این نقص دارای خصوصیت ناپیدایی هستند.
نظرات کاربران
UserName