ناوشکن
ناوشکن (به انگلیسی: Destroyer) یک کشتی جنگی سریع، با توان مانور بالا و همزمان پایداری زیاد است که برای مقاصد اسکورت شناورهای بزرگتر در ناوگانهای دریایی و یا گروه نبرد بکار میرود (در اصل قایقهای اژدرافکن، بعدها زیردریاییها و هواپیماها). پیش از جنگ جهانی دوم ناوشکنها شناورهای سبکی با توان پایداری پایین بودند برای عملیاتهای غیر محافظتی اقیانوسی. معمولاً ناوشکنها با یکدیگر به ماموریت فرستاده میشوند. در جریان و پس از جنگ جهانی دوم، ناوشکنها بزرگتر و بسیار قویتری با توانایی شرکت در عملیاتهای منفرد ساختهشدند، بهویژه به عنوان ناو که در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ساخته شدند. در آغاز سدهٔ ۲۱، ناوشکنها سنگینترین واحدهای جنگ سطحی برای استفاده عمومی هستند. تنها ۴ کشور (آمریکا، روسیه، فرانسه و پرو) ناوهای سنگینتر در خدمت دارند و هیچ کشوری نبردناو در خدمت ندارد. ناوشکنهای مدرن، که همچنین به عنوان ناوشکن موشکانداز شناخته میشوند، از دید تُناژ (وزنی) با ناوهای جنگ جهانی دوم یکی هستند ولی از دید قدرت آتش خ
نظرات کاربران
UserName