تانک Amx 30

تانک میدان نبرد اصلی AMX30 B2 گونه گسترش یافته تانک معروف AMX30 میباشد که هم شامل گونه های بازسازی شده قدیمی و هم نمونه های تازه ساخت میباشد . AMX30 B2 ها مجهز به سیستم کنترل آتش جدید ( COTAC ) میباشند که آنها را قادر میسازد تا از انواع مهمات تازه عرضه شده استفاده نمایند . تانک دارای مقطع عرضی ( نیمرخ ) مناسب ، جنگ افزار های قوی ، قدرت تحرک بسیار بالا و در آخر استقلال و بقاپذیری قابل قبول میباشد . عمده نقطه ضعف این تانک مربوط به حفاظت و زره نسبتاً سبک و نازک آن است که تانک و خدمه اش را تنها در مقابل تسلیحات سبک و عوامل توپخانه ای ( ترکش های ناشی از انفجار ) حفظ میکند . تانک میدان نبرد اصلی AMX30 B2 قادر است در محیط های آلوده به مواد شیمیایی به عملیات بپردازد ، این تانک همچنین توانایی گذر از آبهایی با عمق دو متر ( 4 متر با استفاده با لوله هوا ) را دارد .

نظرات کاربران
UserName