پارک بنف

پارک ملی بَنف (به انگلیسی: Banff National Park) نام قدیمیترین پارک ملی در کشور کانادا است. این پارک ملی در میان رشتهکوه راکی در نزدیکی شهر بنف در استان آلبرتا، کانادا واقع شده است.پارک ملی بنف به همراه سه پارک ملی دیگر به نامهای پارک ملی جاسپر، پارک ملی کوتنای و پارک ملی یوهو تحت عنوان پارکهای رشته کوه راکی در میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.

نظرات کاربران
UserName