کارت تبلیغاتی
خوانا بودن کارت ویزیت نشان دهنده شخصیت صاحب آن است و راه برقراری ارتباط با دارنده آن را نشان میدهد.یک کارت ویزیت باید دربرگیرنده ی اطلاعات ضروری باشد. کارت ویزیت خصوصی مسلماً باید از یک کارت ویزیت تجاری متفاوت باشد. مقدار اطلاعاتی که یک کارت ویزیت میدهد باید محدود باشد. تعداد زیاد شماره ها و آدرس ها باعث میشود که کارت ویزیت کارایی های که دارد را نشان ندهد. کارت ویزیت نباید تمام ویژگی ها و کارایی های شرکت را برملا کند. آدرس وب سایت میتواند تمام آنچه که مشتری میخواهد را برآورده کند. تعدد رنگها و نقاشیهای موجود در کارت باعث میشود کارایی خود را از دست دهد و اطلاعات را مخفی کند.
نظرات کاربران
UserName