راحتی
مبل ها و یا راحتی ها را می شود نمونه پیشرفته صندلی های قدیمی دانست. البته اکنون این مبل ها بیشتر وسیله تجملاتی شدند تا وسیله ای برای راحتی انسان ها.
نظرات کاربران
UserName