آلوچه خورک
آلوچهخورک یا سسک باغی (نام علمی: Sylvia borin) گونهای پرنده است از راسته گنجشکسانان (Passeriformes)، تیره سسکیان بر قدیم (Sylviidae).آلوچهخورک گونهای سسک است که در نقاط زیادی از اروپای شمالی و معتدل و غرب آسیا پراکنده است. این پرنده کوچک شاخهنشین کاملاً مهاجرتی است و در آفریقای مرکزی و جنوبی زمستانگذرانی میکند.
نظرات کاربران
UserName