بازنشسته بردرخت
بازها معمولاً بیش از ۶۱ سانتیمتر طول دارند. این پرندگان در نواحی قطبی شمال آمریکا، اروپا و آسیا زندگی میکنند. کوچکترین پرنده این خانواده از آن آسیای جنوبی است با طول حدود ۱۵ سانتیمتر. مادهها گاه از نرها بزرگترند اما هردو معمولاً همرنگ هستند. هردو جنس نیز منقاری قوی، تیز، وپاهای نیرومند دارند. شاهینها به پرندگانی به اندازه خود وگاه بزرگتر از خود نیز حمله میکنند، وبسیاری از پرندگان را میکشند. شاهینها روزگاری در سراسر دنیا میزیست. اما امروزه به شدت کمیاب شده ودر برخی جاها دیده میشوند. احتمالاً معدودی از پرندگان میتوانند تندتر از شاهینها پرواز نمایند. گاه سرعتش هنگام شکار به ۲۹۰ کیلومتر در ساعت میرسد. به آسانی میتواند تندپروازترین اردکها، کبوترها، کبکها را شکار نماید
نظرات کاربران
UserName