دو قوی زیبا در برف
قو پرندهای از خانواده اردکیان، که غازها و اردکها را نیز در بر میگیرد، است و دارای جثه بزرگتری نسبت به دیگر اعضای این خانواده است. این پرنده از بزرگترین و زیباترین پرندگان آبزی جهان است.قوها در بیشتر مناطق نیمکره شمالی یافت میشوند. در قاره استرالیا و آمریکای جنوبی نیز دو نژاد از این پرنده زندگی میکنند. در دیدگاه همگانی این پرنده بیشتر با رنگ سفید پرهایش به یاد آورده میشود، با این حال یک نژاد از قو دارای پرهای کامل سیاه است و یک نژاد دیگر دارای پرهای سیاه بر گردن.
نظرات کاربران
UserName