جغد خوابیده
جُغد (بوف، بوم) نام پرندهای شکاری است که دارای قدرت شنوایی و بینایی بسیار بالاییست. جغد از راسته بوفسانان است، در ویرانهها زندگی میکند و به بدشگونی معروف است. جغدها در همه قارهها به استثناء جنوبگان مشاهده شدهاند.
نظرات کاربران
UserName