بلبل نشسته برروی درخت
بلبل یا شباهنگ یا هزاردستان یا عندلیب نام گونهای پرنده خوشآوا است. نام علمی این پرنده Luscinia megarhynchos است. بیشتر در ایران یافت میشود و معروف است که نماینده نوای ساز ایرانی محسوب میشود. بلبل پرندهای است کوچک که در سراسر ایران و خاورمیانه زندگی میکند. ماده بلبل آوازی دلکش، اما آهنگی غم انگیز دارد.
نظرات کاربران
UserName