چند مداد رنگی

مدادرنگی نوعی مداد است که مغزی آن اثر رنگی بر جای میگذارد. مغزی مداد، بخش استوانهای شکل و باریک آن است که از رنگدانه (ماده رنگی) فشرده، نوعی موم و کائولین (یک نوع خاک رس) ترکیب شدهاست. مغزی مدادرنگی برخلاف مداد گرافیت درجهبندی زیادی از نظر سختی ندارد و نسبتا نرم است. کاغذهای مناسب برای مداد رنگی متنوعند. به جز کاغذهای صیقلی (کاغذ گلاسه) و کاغذهای خیلی زبر میتوان از هر کاغذی استفاده کرد، از کاغذهای بسیار مرغوب گرفته تا کاغذهای بستهبندی.

نظرات کاربران
UserName