دو صندلی
صَنْدَلی یا سَنْدَلی (به فارسی افغانستان: چَوکی) از اثاث است و برای نشستن بکار میرود. صندلی معمولاً نشیمن و پشتی و چهارپایه و گاه دو دسته دارد. لغتنامهٔ دهخدا به نقل از محمد تقی بهار این واژه را از دستهٔ لغاتی شمردهاست که از روسی یا اتریشی و غیره به زبان فارسی وارد شدهاند.
نظرات کاربران
UserName