دو صندلی کنار پنجره ای بروی طبیعت

قرآن در ایات گوناگون، ما را به شناخت طبیعت، دعوت کرده است و از ما خواسته است که هنگام حضور در طبیعت، بِدان بیندیشیم : در زمین برای اهل یقین، نشانههایی است سوره ذاریات، ایه 20. بنگرید که چه چیزهایی در آسمان و زمین است سوره یونس، ایه101.

نظرات کاربران
UserName