یک مبارز لیبی
سرانجام حكومت ۴۲ ساله معمر قذافی دیكتاتور لیبی پس از شش ماه مقاومت در مقابل انقلابیون سقوط كرد. با سقوط طرابلس شمارش معكوس برای سقوط سومین دیكتاتور جهان عرب آغاز شد. پیش از این حكومتهای دیكتاتوری زینالعابدین بنعلی و حسنی مبارك روسایجمهوری سابق تونس و مصر توسط انقلابیون ساقط و به گذشته سپرده شد.
نظرات کاربران
UserName