مبارزان لیبی
مقام معظم رهبری : آنچه در شمال آفريقا و خاورميانه جريان دارد سازنده تاريخ است و اين حادثه مهمي در تاريخ خواهد بود. جنبش هاي مردمي به پيروزي منجر خواهد شد و هيچ چيزي نمي تواند جلوي جنبش هاي مردمي و انتفاضه ملت هاي يمن، ليبي و بحرين را بگيرد و آنان پيروز خواهند شد.
نظرات کاربران
UserName