مبارزان لیبی
رئیس شورای انتقالی لیبی دیروز از کشتهشدن 20 هزار نفر از مردم این کشور در جریان درگیریهای اخیر خبر داد و گفت: بازسازی لیبی 10 سال طول میکشد. در همین حال منابع خبری از حضور افسران اطلاعاتی و جاسوسی انگلیسی و آلمانی در طرابلس برای کمک به یافتن قذافی خبر دادهاند. هواپیماهای انگلیسی پناهگاه زیرزمینی قذافی در شهر زادگاهش سرت را هدف حمله قرار دادند.
نظرات کاربران
UserName