مردم مبارز لیبی
جنبش مقاومت لبنان، حزب الله، از مردم لیبی و مبارزان انقلابی این کشور به دلیل پیروزی بزرگ آنها بر رژیم دیکتاتوری معمرقذافی تجلیل کرده است. حزب الله روز دوشنبه 31 مرداد اعلام کرد: سقوط رژیم (قذافی) پس از مبارزات طولانی و ایثار بزرگ، تحقق یافته است. امیدواریم این پیروزی نهایی باشد و زمینه را برای روی کارآمدن دولتی شایسته با هدف تحقق آمال و امید مردمی که سال‎های متمادی در دوره این رژیم متحمل رنج و عذاب بوده‎اند، فراهم آورد.
نظرات کاربران
UserName