تصویر یک ضد هوایی در لیبی
رئیس سابق بانک مرکزی رژیم معمر قذافی در مصاحبهای گفت که رهبر لیبی برای حفاظت از خود و ایجاد آشوب در میان قبایل این کشور اقدام به فروختن بخشی از ذخایر طلای لیبی خواهد کرد. قذافی در روزهای آخر برای حفظ طرفدارانش به آنها چندین تن طلا پیشکش کردهاست. گفته میشود پسران او هم که در روزهای نخست تصرف طرابلس توسط انقلابیون دستگیر شده بودند با دادن رشوه طلا آزاد شدند. گفته میشود ذخایر طلای طرابلس بیش از 10 میلیارد دلار است.
نظرات کاربران
UserName