بیمارستان مخروبه در لیبی
وقتی قبل عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی لیبی، اظهار امیدواری کرد انقلابیون نماز عید فطر پیروزی را در طرابلس به جا بیاورند، شاید کمتر کسی فکر میکرد این مهم تحقق پذیر باشد. او زمانی این سخن را گفت که تا عید فطر 2 هفته باقی بود. اما وقتی انقلابیون کنترل پالایشگاه شهر الزاویه در غرب طرابلس را در اختیار گرفتند تا آخرین منبع تامین انرژی پایتخت قطع شود، شمارش معکوس سقوط یکی از دیرپاترین دیکتاتورهای جهان آغاز شد تا کارش در روز دوشنبه تقریبا یکسره شود. اکنون پایتخت لیبی در دست انقلابیون است و سقوط حکومت قذافی محقق شدهاست. قذافی خودش اما مانند همیشه تاریخ دیکتاتورها نخواست آن را باور کند و تا آخرین لحظه با آن صدای بریده بریده و عصبی از طرابلسیها میخواست موشها را از شهر پاکسازی کنند. او یک شب قبل از سقوط طرابلس، از طرفدارانش خواست تظاهرات میلیونی برگزار کنند. اما این دیگر آخر خط دیکتاتور لیبی بعد از 42 سال جلوس در قدرت بود. مردم لیبی در میدان سبز الخضراء نامگذاری آن را به میدان شهدا جشن گرفتند تا جهان روز تازهای را شاید با یک دیکتاتور کمتر به نظاره بنشیند.
نظرات کاربران
UserName