دو مبارز لیبی داخل خانه قذافی
پیروزی انقلاب لیبی نویدی برای تشکیل جبهه مقابله با زیاده خواهیهای غرب است. این پیروزی پس از سالها دیکتاتوری، نشاندهنده علاقه مردم به بیداری اسلامی است. غربیها مایل هستند که از وقایع لیبی سوء استفاده کرده و حوادث لیبی را به نفع خود مصادره کنند در حالی که باید همواره به خاطر داشت که قذافی، وابسته به غرب بود و فقط با کمک آنها بود که میتوانست حکومت کند. پیروزی انقلاب لیبی نشان داد که هماکنون هیچ نقطهای در جهان برای دیکتاتورها امن نیست.
نظرات کاربران
UserName