یک مبارز لیبی
گزارشها از کشف مقادیر زیادی بمبهای ساخت آلمان در محل اقامت معمر قذافی در طرابلس حکایت دارد. البته هنوز تعداد این بمبها در محل اقامت قذافی مشخص نیست اما یک شرکت آلمانی سازنده آن می باشد.
نظرات کاربران
UserName