عکسهای خانوادگی بستگان قذافی
مخالفان مسلح در لیبی” libia” در جریان جستجو در محل اقامت معمر قذافی یک آلبوم عکس پیدا کردند که پر از تصاویر یک زن امریکایی است. این زن کسی نیست جز “کاندولیزا رایس” وزیر پیشین امور خارجه امریکا که سه سال پیش در ماه رمضان مهمان معمر قذافی بود. رهبر لیبی این طور که گفته شده همواره نگاه محبت آمیزی(!) به خانم رایس داشته و از او به عنوان “بانوی عزیز افریقایی” یاد می کرده و می گفته: از شیوه امر و نهی خانم رایس به رهبران عرب لذت می برم.
نظرات کاربران
UserName