مبارزان و لباسهای خانه قذافی
شورای ملی انتقالی، لیبیِ مخالفِ قذافی را طی جنگ داخلی سال ۲۰۱۱ نمایندگی میکند. در تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۱ شورا خود را به عنوان نمایندهٔ همه لیبی معرفی کرد. تا تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۱۱، ۶۵ کشور این شورا را به عنوان دولت موقت لیبی به رسمیت شناختهاند. این کشورها شامل فرانسه، قطر، ایتالیا، آلمان، کانادا، و ترکیه میشوند. این شورا از طرف چندین کشور عربی و اروپایی نیز حمایت میشود. شورا یک دولت انتقالی، هیئت اجرایی، به ریاست محمود جیریل در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۱ تشکیل داد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا شورای انتقالی را تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۱۱ به رسمیت شناخت. پس از آن دولت بریتانیا در تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۱۱ تمامی دیپلماتهای دولت قذافی را قبل از استقرار دیپلماتهای دولت انتقالی در لندن اخراج کرد. در تاریخ ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۱۱ سازمان ملل متحد با ۱۱۴ رای موافقت خود با نشستن نماینده دولت انتقالی بر کرسی لیبی در این سازمان موافقت کرد.
نظرات کاربران
UserName