کاریکاتور قذافی در دست مردم
قذافی از سال ۱۹۷۹ در سمت رهبر انقلاب بر لیبی حکومت میراند. وی در عالم سیاست به دلیل قدمت و اظهار نظرهای عجیبش بسیار معروف است . ریشههای مختلف فلسفه سیاسی او ـ اسلام و ناسیونالیسم عربی است. سوسیالیسم در بیانیههای صادره از جانب او با یکدیگر ترکیب گردیدند و کتاب سبز (چاپ شده در دو دوره: در سالهای ۱۹۷۶ و ۱۹۸۰) را تشکیل دادند. یک عنصر فوق العادهای با یک نام جدید برای کشور در سال ۱۹۷۷ اضافه گردید. این کشور اکنون موسوم است به جمهوری عربی سوسیالیستی مردمی لیبی. عبارت جمهوری (دولت از طریق تودهها) این معنا را میرساند که قدرت به یک هزار و پانصد کمیته محلی واگذار گردد.
نظرات کاربران
UserName