مردم لیبی
از کشفیات مقر قذافی انباری عظیم از غذا و داروست. این انبار غذایی برای سیر کردن دو برابر جمعیت 1700 هزار نفری طرابلس کافی است. همچنین اسناد موجود در مقر قذافی نشان میدهد که او در هفتههای قبل از شروع حملات ناتو، تلاش و رایزنی گستردهای برای جلوگیری از وقوع این حملات انجام دادهاست. از جمله این تلاشها پرداخت رشوه به یکی از نمایندگان کنگره آمریکا و رایزنی با مقامات اروپایی و حتی تماس تلفنی با این رهبران بودهاست.
نظرات کاربران
UserName