قحطی زدگان سومالی
قحطی گسترده ای کشور سومالی را فرا گرفته است و روزانه ده ها کودک در این کشور از گرسنگی تلف می شوند.گفته می شود مادرانی که در سومالی نوزادان شیرخوار دارند به دلیل سوء تغذیه و نداشتن شیر، مجبورند نوزادان خویش را رها کنند. ما مسلمانان هم اکنون در مقابل فاجعه ای در یک کشور مسلمان قرار داریم که تاریخ برگ به برگ تمام وقایع پیرامونی آن را در خاطر خود ثبت خواهد کرد. کودکان گرسنه ای که هم اکنون در سومالی مشغول خوردن خاک هستند روزی از دو میلیارد مسلمان خواهند پرسید که چه مسئولیتی را در قبال این فاجعه انسانی پذیرفتید و به آن عمل کردید؟و از سوی دیگر نیز این ما هستیم که در خطبه های نماز عید فطر سال گذشته شاهد اشک های ولی امر مسلمین جهان در باب مصائب کشور مسلمان پاکستان در جریان سیل در این کشور بودیم.
نظرات کاربران
UserName