کودک قحطی زده و مریض سومالی
کودکان گرسنه ای که هم اکنون در سومالی مشغول خوردن خاک هستند روزی از دو میلیارد مسلمان خواهند پرسید که چه مسئولیتی را در قبال این فاجعه انسانی پذیرفتید و به آن عمل کردید؟و از سوی دیگر نیز این ما هستیم که در خطبه های نماز عید فطر سال گذشته شاهد اشک های ولی امر مسلمین جهان در باب مصائب کشور مسلمان پاکستان در جریان سیل در این کشور بودیم. هم اینک ما مانده ایم و سومالی و یک جواب که باید برای پرسش تاریخ، آن را آماده کنیم. بسیاری از کودکان سومالیایی حتی در صورت رسیدن کمک های غذایی نیز فوت خواهند کرد و یا حیات سالمی نخواهند داشت. اما این ما هستیم که می توانیم در سایه ولایت و با عمل به دستورات شیعی در توجه به امور مهمّه تمام مسلمانان جهان، راه سعادت بسپاریم.
نظرات کاربران
UserName