تصاویر بازگشایی گذرگاه رفح
گذرگاه حیاتی رفح که از چهار سال پیش به دستور حسنی مبارک مخلوع و در راستای همگامی با منویات صهیونیست ها در ایجاد فشار بر مردم غزه بسته شده بود، امروز به صورت رسمی بازگشایی شد. دیکتاتور سابق مصر با کاشتن صفحات قطور فولادی به ارتفاع بیش از سی متر در مرز رفح، تلاش کرد...
نظرات کاربران
UserName