تصویر سیاه و سفید یک پل معلق
پل معلق پلی است که عرشهٔ آن از کابلهای معلق آویزان شده باشد. تاریخ این نوع پلها به اوایل قرن ۱۹ باز میگردد. این نوع پلها دارای کابلهای معلق بین برجها، همراه با کابلهای معلق عمودی هستند که وزن عرشه را تحمل میکنند. پل هاي معلق مدرن دو برج در ميان پل دارند كه كابل ها آن را مي كشند. بنابراين برج ها بيشترين وزن جاده را تحمل مي كنند.
نظرات کاربران
UserName