پلی روی رودخانه
آبگذر به مجراهای پل مانندی گفته می شود که بسته به نوع آن یک منبع آبی است و یا قابلیت کشتیرانی از زیر آن وجود دارد. آبگذرها برای عبور آسان آب ساخته می شوند. در علوم مهندسی نوین این اصطلاح برای هر سامانه لوله ای شکل، راه آب، نهراب، کانال، قنات، تونل و دیگر سامانه های عمرانی استفاده می شود. اصطلاح آبگذر گاهی اوقات به پل های آبی و هر نوع پلی با ساختار بتون آرمه و غیره اطلاق می شود. پل های آب گذرها به منظور رد شدن آب رودخانه ها از زیر ساختارهای راه آهن، راه شوسه که بر روی یک شکاف بزرگ زمینی هستند کاربرد دارند. اصطلاح آبگذر aqueduct از کلمه های لاتین aqua و ducere به ترتیب به معنای آب و گذر اخذ شده است.
نظرات کاربران
UserName