ظروف سنتی ژاپن

آداب و رسوم و فرهنگ ژاپن آنقدر جالب توجه است که نميتوانيم براي توصيف آن کلمات مناسبي را پيدا کنيم. اين فرهنگ تحت تاثير فرهنگ آسيا، اروپا و امريکاي شمالي بوده است. ژاپن کشوري مذهبي است، مذهب در ژاپن به سوي بازگشت به فطرت انسان گرايش دارد و اين باعث تنوع بسيار زياد آداب مذهبي شده است. فرهنگ ژاپن از فرهنگهاي مختلف بهترينها را اقتباس کرده و رسم و رسوم خاص و يگانه ژاپن را به وجود آورده است.

نظرات کاربران
UserName