دو مداد سنتی ژاپن

مداد ابزاری برای نوشتن، طراحی و نقاشی است و در انواع گوناگونی وجود دارد. بخش خارجی مدادها معمولا از چوب یا کاغذ ساخته شده میشود و درون آن مغزیِ مداد که بخش استوانهای شکل و باریکی است قرار میگیرد. این مغزی از ماده سیاهی به نام گرافیت یا مواد رنگی به همراه ترکیبات دیگر تشکیل میشود. مدادتراش، مدادپاککن و کاغذ از دیگر نوشتافزارهایی هستند که همراه با مداد استفاده میشوند. فرهنگ ژاپن به دلیل پیشینه تاریخی بسیار عظیم این کشور و حضور کنونی آن به مثابه یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی جهان، اهمیی ویژه در دنیای امروز دارد.

نظرات کاربران
UserName