بادبزن سنتی ژاپن
سال ها پیش از این که بادبزن برقی اختراع شود مردم از بادبزن های دستی استفاده می کردند. البته اولین بادبزن ها برگ های پهن درختان بودند بعد از آن بود که انسان اقدام به ساختن بادبزن کرد. مصریان قدیمی آن را از پر شترمرغ که در قاب نیم دایره ای قرار داده و دسته بلندی وصل کرده بودند می ساختند. در حدود پنج هزار سال پیش چینی ها بادبزن هائی داشتند که از پر قرقاول یا طاووس نر ساخته می شد و دسته ای بلند داشت. بعدها بادبزن ها از خیزران یا شاخ و برگ خرما یا از پارچه ابریشمی که در قابی قرار می گرفت ساخته می شد.
نظرات کاربران
UserName