تکه ای پارچه و توپ سنتی ژاپن

ژاپنی ها که در شرقی ترین ناحیه آسیا زندگی میکنند ، گرچه همانند مردم مغرب زمین در روز نخست ژانویه به استقبال سال نو می روند اما آیین هایشان بسیار متفاوت است. ژاپنی ها نه پیرو دین حضرت مسیح که سلام خدا بر او باد - هستند که سوگشان به سبک بودایی و شادی اشان به ایین شینتو است. مردمان سرزمین آفتاب تابان که نامشان با " صنعت نوین" توامان شده است با گردآمدن در پرستشگاهها براساس "سنت دیرینه" برای کامیابی در سال نو دعا می کنند. بسیاری بر این باورند که اینان بی مذهب ترین مردم گیتی اند. ژاپنی ها از سه روز مانده به سال نو با تعطیل کردن کار و کسب و نصب نشانه های ویژه شامل یک شاخه کاج و سه ساقه " نی "( کادو ماتسو ) در کنار دربهای ورودی محل کارو زندگی ، به استقبال سال جدید می روند.

نظرات کاربران
UserName