کاسه سنتی ژاپن

کاسه گونهای ظرف با دهانه باز است که معمولاً مدور (گرد) بوده و لبههای بلندی دارد. از این ظرف برای نگهداری، حمل، خوردن و آشامیدن غذا و مایعات استفاده میشود. استفاده از کاسه در زندگی انسان، قدمتی هزاران ساله داشته و به دوران نوسنگی باز میگردد. امروزه کاسه در انواع چینی، فلزی، سرامیک، بلور، ملامین، آرکوپال، پیرکس و سفال، مورد استفاده روزمرهاست.

نظرات کاربران
UserName