وسیله سنتی ژاپن
از آغاز دوره مدرن، دین مردم ژاپن ذهن پیچیده آنها را منعکس می کند. درک چنین ذهن پیچیده ای برای فهمیدن زندگی دینی ژاپنی ها اهمیت دارد. براساس آمارهای گوناگون بسیاری از ژاپنی ها در درون ملحد هستند. از سوی دیگر، بسیاری از ژاپنی ها به معابد و زیارت گاه ها می روند و از مکان های مذهبی بازدید می کنند. در ژاپن ۱۸۰ هزار سازمان دینی نزد دولت به ثبت رسیده اند و تعداد آنها معادل تعداد بیمارستان ها و درمانگاه هاست. آداب و رسوم مذهبی در میان زندگی ژاپنی ها بسیار رایج و مرسوم است. اکنون نیز بسیاری از جشن ها، مراسم و سنت های مذهبی در مناطق روستایی ژاپن موجود دارد. مثلا می توانیم به مراسم و اعیاد مذهبی نمونه در ژاپن، مانند سال نو، هفته اعتدال روز و شب (مرتبط با آیین بودا یا مانند نوروز) جشن تابستان و پاییزی شین تو اشاره کنیم.
نظرات کاربران
UserName