آتش بازی در نیویورک
در کشورهایی که از گاهشمار (تقویم) میلادی استفاده میکنند، سال نو معمولا در اول ژانویه برگذار میگردد. در حال حاضر، جشن گرفتن سال نو یکی از بزرگترین رویدادهای جهانی میباشد. در شب ۳۱ دسامبر هر سال، آخرین روز یک سال میلادی و روز قبل از روز سال نو در بسیاری از کشورهای جهان، عموما قارههای اروپا، آمریکا، استرالیا و بخشهایی از آسیا و آفریقا مراسم سال نو برگذار میشود. بسیاری از فرهنگها در این شب از آتشبازی و دیگر روشهای پرصدا برای جشن گرفتن استفاده میکنند. نمونههایی از آتشبازیهای شب سال نو را میتوان با شهرهای سیدنی، ولپریسو، لندن و نیویورک مثال زد.
نظرات کاربران
UserName