کدوتنبل هالووین
بنیانگذاران جشن هالووین با این اعتقاد که در آخرین شب سال راه میان دو جهان باز می شود و ارواح در گذشتگان حاضر می شوند، همگی دور هم جمع می شدند ، آتش می افروختند، قربانی می کردند و هر کس غذایی داشت با دیگران قسمت می کرد و همگی بر سر یک سفره می نشستند ، تا مورد شفاعت در گذشتگان نزد خداوند قرار گیرند. کدو از نمادهای جشن هالووین است.
نظرات کاربران
UserName