نقاشی دیجیتالی هالووین
نماد خفاش در هالووین نشان دهنده تأثیر خون آشام بر هالووین است. جادوگر با جاروهای پرنده نیز متأثر از افکار و ترس مردم قرون وسطی از جادوگران است. شب هالووین به اعتقاد اقوام سلتی شبی بوده که دروازه بین دو دنیا باز می شود و ارواح به زمین می آیند، مراسم و نمادهای این شب در طول تاریخ تغییر پیدا کرده و به شکل کنونی در آمده است. کدوی کنده کاری شده با شمع روشن در درونش از نمادهای هالووین می باشد.
نظرات کاربران
UserName