نقاشی دیجیتالی تبریک جشن هالووین
یکی از اصلی ترین سمبل های هالووین کدوی تو خالی به شکل هیولاست. در سراسر دنیا چند روز مانده به جشن هالووین مردم کدو، ترب، شلغم و چغندر را جمع می کنند و با خالی کردن درونش آنرا به شکل چهره های ترسناک در آورده و در کنار جاده هایی که به سمت قبرستان می رود می آویزند.
نظرات کاربران
UserName