نقاشی دیجیتالی هالووین
جشن هالووین با قدمتی 2000 ساله در اصل جشنی مذهبی بوده است که ریشه در رسوم سلتیک ساکنان اولیه جزایر بریتانیا دارد. آنان معتقد بودند که در این شب دروازه بین دو جهان گشوده می شود و ارواح به زمین می آیند. راهبان برای آرام کردن ارواح در این شب آتش می افروختند و مردم برای در امان بودن از ارواح خبیث لباسهایی از پوست سر حیوانات می پوشیدند. امروزه رنگهای محبوب هالووین یعنی نارنجی و سیاه، نشانه ای از رنگ آتش راهبان در آسمان تیره شب است. پوشیدن لباس مبدل هم، از پوشیدن پوست حیوانات به لباسهایی مانند جادوگران، هیولاها، شخصیتهای مشهور و هر چه تصور کنید، درآمده است.
نظرات کاربران
UserName